Статьи о детях для родителей Справочные материалы и консультации Полезные адреса для родителей Новости Фильмы, мультики, стихи, песенки для детей и родителей Картинки для деток и родителей Гороскопы для детей и взрослых

 • Наш форум закрыт. Однако вы по-прежнему можете ознакомиться с его архивом:

  Награда для матери героини в размере 10 минимальных зарплат

  Консультация юриста

  Здравствуйте Уважаемый юрист !Моя мама это весной получила Звание Матери-Героини и она слышала что Президент Украины издал то ли указ то ли закон о награде в 10 минимальных зарплат для Матерей героинь , подскажите пожалуйста :
  1)Куда обращаться с заявлением ?
  2)Кто выплачивает эту награду ?
  3) в какие сроки ее выплачивают?


  В семье 11 детей ,из них 5 несовершеннолетних , есть ли возможность что бы правительство , государство или другие организации помогли достроить и утеплить дом. Куда можно обратиться с такой просьбой ?
  Очень благодарна вам за предидущий ответ и за этот тоже !

  сам закон:

  У К А З
  ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

  Про одноразову винагороду жінкам,
  яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"


  З метою посилення державної підтримки багатодітних матерів,
  яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",
  п о с т а н о в л я ю:

  1. Заснувати з 1 січня 2008 року одноразову винагороду
  жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" (далі
  - винагорода).

  2. Установити, що винагорода виплачується всім жінкам, яким
  присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" відповідно до
  Закону України "Про державні нагороди України", у
  десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для
  працездатних осіб.

  3. Кабінету Міністрів України:

  розробити та затвердити порядок виплати одноразової
  винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України
  "Мати-героїня";

  передбачати під час доопрацювання проекту Закону України "Про
  Державний бюджет України на 2008 рік" та в проектах закону про
  Державний бюджет України на наступні роки кошти для фінансування
  видатків, пов'язаних із виплатою винагороди.


  Президент України В.ЮЩЕНКО

  м. Київ, 25 грудня 2007 року
  N 1254/2007


  Порядок выплат:

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  П О С Т А Н О В А
  від 25 червня 2008 р. N 567
  Київ

  Про затвердження
  Порядку використання у 2008 році коштів,
  передбачених у державному бюджеті
  для виплати одноразової винагороди жінкам,
  яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"


  Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів,
  передбачених у державному бюджеті ( 107-17 ) для виплати
  одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання
  України "Мати-героїня", що додається.

  2. Установити, що сума одноразової винагороди жінкам, яким
  присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" у 2004-2007 роках,
  обчислюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для
  працездатних осіб, установленого на 1 січня 2008 року.

  3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
  Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
  забезпечити інформування жінок, яким присвоєно почесне звання
  України "Мати-героїня", про порядок виплат одноразової винагороди.


  Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

  Інд. 28


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 червня 2008 р. N 567

  ПОРЯДОК
  використання у 2008 році коштів,
  передбачених у державному бюджеті
  на виплату одноразової винагороди жінкам,
  яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році
  коштів, передбачених у державному бюджеті
  Мінсім'ямолодьспорту за програмою "Одноразова виплата жінкам, яким
  присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" (далі - бюджетні
  кошти).

  2. Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне
  звання України "Мати-героїня" (далі - винагорода), виплачується
  жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"
  відповідно до Закону України "Про державні нагороди України" .

  3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Рада
  міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
  Севастопольська міські держадміністрації.

  4. Розподіл бюджетних коштів здійснює Мінсім'ямолодьспорт на
  підставі заявок про виділення бюджетних коштів, які подають
  Міністерство у справах сім'ї, молоді та тендерної політики
  Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім'ї,
  молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
  держадміністрацій (далі - структурні підрозділи) за формою,
  затвердженою Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінпраці.

  5. Бюджетні кошти відповідно до заявок, поданих структурними
  підрозділами, спрямовуються Раді міністрів Автономної Республіки
  Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
  держадміністраціям, які, в свою чергу, розподіляють їх між
  міськими, районними, районними у мм. Києві та Севастополі
  держадміністраціями.

  6. Виплата винагороди здійснюється управліннями праці та
  соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та
  Севастополі держадміністрації, структурними підрозділами з питань
  праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської,
  районної у місті ради (далі - органи соціального захисту) на
  підставі реєстру виплати винагороди, складеного структурними
  підрозділами.

  7. Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне
  звання України "Мати-героїня", або уповноважена нею особа подає
  органу соціального захисту за місцем реєстрації такі документи:

  заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати
  (через банківську установу чи поштове відділення);

  копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я, по
  батькові та місце реєстрації;

  копію посвідчення "Мати-героїня".

  Орган соціального захисту формує особову справу, яка
  зберігається протягом п'яти років після виплати винагороди.

  У разі коли жінка, якій присвоєно почесне звання України
  "Мати-героїня", з поважних причин не може особисто отримати
  винагороду, її отримує особа, визначена відповідно до
  законодавства. У такому разі уповноваженою особою, крім зазначених
  документів, подається нотаріально засвідчений документ, що
  підтверджує право особи представляти інтереси жінки, якій
  присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".

  8. Виплата винагороди здійснюється органами соціального
  захисту поштовими переказами або шляхом перерахування коштів на
  особисті банківські рахунки.

  Витрати на оплату послуг державного підприємства поштового
  зв'язку, пов'язаних з виплатою винагороди, здійснюються за рахунок
  бюджетних коштів відповідно до заявки, поданої структурним
  підрозділом.

  9. Операції, пов'язані з бюджетними коштами, проводяться
  відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за
  видатками, затвердженого Державним казначейством.

  10. Органи соціального захисту до 10 числа місяця, що настає
  за звітним кварталом, подають структурним підрозділам реєстри
  виплати винагороди для контролю за здійсненням відповідних
  видатків, які до 15 числа зазначеного місяця подають
  Мінсім'ямолодьспорту звіт про використання бюджетних коштів.

  Форми реєстру та звіту затверджуються Мінсім'ямолодьспортом
  за погодженням з Мінпраці.

  11. Складення та подання фінансової звітності про
  використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим
  витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


  rss Facebook ВКонтакте Twitter Google Plus LJ Новости на email
  Реклама  Счетчики