Статьи о детях для родителей Справочные материалы и консультации Полезные адреса для родителей Новости Фильмы, мультики, стихи, песенки для детей и родителей Картинки для деток и родителей Гороскопы для детей и взрослых

 • Наш форум закрыт. Однако вы по-прежнему можете ознакомиться с его архивом:

  Выплаты на детей чернобыльцев

  Консультация юриста

  Я нахожусь на больничном по беременности и родам (работаю на хлебокомбинате в Киеве, зарегистрирована и проживаю в г.Бровары Киевской области). Беременность вторая, на учёте в консультации с 8-9 недель. У меня 2 категория пострадавшей от аварии на ЧАЭС (эвакуированная из зоны отчуждения в 1986 году). В каком размере и из каких фондов мне должны начислить "декретные" (на работе сказали, что часть денег должен перечислять Чернобыльский фонд, при этом учитывается место регистрации)? Какие выплаты мне положены после рождения ребёнка (второго) и кто их осуществляет? Спасибо.

  Давайте я вам просто всю статью покажу, практичнее будет. Потому что там не только выплаты по уходу, а много других интересных вещей есть.

  Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим
  дітям та їх батькам

  Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього
  Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою
  компенсації та пільги:
  1) повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи
  (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у
  державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання
  щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом
  Міністрів України;
  2) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по
  догляду за хворою дитиною віком до 14 років - у розмірі
  100 процентів середньої заробітної плати (доходу) незалежно від
  страхового стажу за весь період хвороби, включаючи
  санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх
  замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним
  висновком закладу охорони здоров'я, в якому дитина лікується чи
  перебуває на диспансерному обліку;
  3) безплатний проїзд у межах України на всіх видах
  транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору
  дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад
  (за направленням медичних закладів), з правом позачергового
  придбання квитків;
  4) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, а також
  безплатне позачергове зубопротезування (за винятком
  зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів,
  прирівняних до них за вартістю, що визначається Міністерством
  охорони здоров'я України);
  5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за місцем
  роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до двох
  місяців.
  Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками
  разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що
  останні належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської
  катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується
  компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
  Порядок надання путівок, а також розмір та порядок виплати
  компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
  визначаються Кабінетом Міністрів України.
  При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки
  одному з батьків або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною,
  надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати;

  6) щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених
  Кабінетом Міністрів України, незалежно від інших виплат на кожну
  дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або
  народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час
  настання вагітності матері, має підстави належати до категорії 1
  або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час
  вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на
  кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов'язкового)
  відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;


  8) щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених
  Кабінетом Міністрів України, сім'ям на кожну дитину шкільного
  віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по
  захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям
  шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи
  померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати,
  передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо вказана дитина не
  перебуває на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття
  дитини на такий диспансерний облік визначається лікарською
  консультаційною комісією;
  10) надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
  катастрофи, відпустки по вагітності і родах тривалістю 90
  календарних днів до родів і 90 календарних днів після родів, яка
  обчислюється сумарно і надається жінкам повністю незалежно від
  кількості днів, фактично використаних до родів, з оплатою в
  розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця
  роботи.
  Жінкам, які проживають на території радіоактивного
  забруднення, під час вагітності надаються путівки для оздоровлення
  у спеціалізованих оздоровчих закладах.
  Вагітні жінки забезпечуються додатковим харчуванням за
  нормами, що встановлюються Міністерством охорони здоров'я України;

  11) безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх
  шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та
  технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного
  забруднення (пункти 2, 3, 4 статті 2 цього Закону), а також
  дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є інвалідами
  внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні
  безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до
  прийняття постанови про відселення. Дітям, які не харчуються в
  зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не
  відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується
  грошова компенсація у порядку, що визначається Кабінетом
  Міністрів України;
  12) виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей,
  які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні
  заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому
  складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному
  забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених
  Кабінетом Міністрів України;
  13) зарахування до стажу роботи одному з батьків часу догляду
  за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років.
  Дітям, зазначеним у пункті 7 статті 27 цього Закону,
  надаються пільги, передбачені пунктами 3, 4 та 5 частини першої
  цієї статті. Одному з батьків зазначених дітей або особі, яка їх
  замінює, надаються пільги, передбачені пунктом 2 частини першої
  цієї статті. )
  Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено
  інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, надаються
  компенсації та пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
  9, 10, 11 частини першої цієї статті, а також надаються такі
  компенсації та пільги:
  1) безплатне користування всіма видами міського та
  приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних місць для
  пасажирів не більше 9) на території України;
  2) позачергове обов'язкове забезпечення місцями у дошкільних
  закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;
  3) використання чергової відпустки у зручний час для одного з
  батьків дитини-інваліда або особи, яка їх замінює, а також
  отримання одним із батьків або особою, яка їх замінює, додаткової
  відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих
  днів на рік;
  4) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти,
  професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного
  навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим,
  хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та
  розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від
  місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні
  загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з
  відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до
  державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди.
  Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок
  держави;
  5) позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а
  також обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо
  дитина-інвалід не має близьких родичів, які проживають разом з
  нею;
  6) розмір державної соціальної допомоги, призначеної
  дітям-інвалідам віком до 18 років, підвищується на 50 процентів
  від розміру, передбаченого абзацом п'ятим частини першої статті 2
  Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з
  дитинства та дітям-інвалідам"
  7) надання додаткової жилої площі у вигляді окремої кімнати
  дитині, яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи та
  потребує особливого догляду. Відсутність окремої кімнати є
  підставою для взяття на квартирний облік. Сім'ям, що мають
  дітей-інвалідів, надається право позачергового одержання жилих
  приміщень;
  8) 50-процентна знижка плати за користування сім'єю, що має
  дитину-інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі
  щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з
  квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та
  комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова
  енергія та інші послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм
  власності в межах норм, передбачених законодавством, за умови, що
  дитина проживає разом з сім'єю.
  Сім'ям, що мають дітей-інвалідів, які проживають у будинках,
  що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів
  вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу
  населенню;
  9) позачергове встановлення сім'ї, що має дитину-інваліда,
  телефону з оплатою 50 процентів вартості його встановлення;
  10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного
  з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду
  оздоровлення чи відпочинку. У разі неможливості надання путівки
  виплачується компенсація вартості самостійного
  санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та
  порядок виплати компенсації вартості самостійного
  санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів
  України;
  11) першочергове безкоштовне протезування дітей-інвалідів.
  )
  Дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3,
  до досягнення повноліття, крім компенсацій та пільг, зазначених у
  частині першій цієї статті, надаються пільги, передбачені пунктами
  2, 4 і 5 частини третьої цієї статті.
  Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування
  на роботу у передбачених чинним законодавством випадках до
  досягнення повноліття - за їх бажанням, відповідно з часу
  одруження або влаштування на роботу) особам, зазначеним у статті
  27 цього Закону, надаються пільги та компенсації відповідно до
  встановлених статтею 14 цього Закону категорій.
  Дітям до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі
  заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за
  межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4,
  надаються пільги, передбачені пунктами 4 і 5 частини першої цієї
  статті та пунктом 4 частини третьої цієї статті, а студентам з
  числа цих дітей віком до 23 років надаються пільги, передбачені
  пунктом 6 статті 22 цього Закону.


  rss Facebook ВКонтакте Twitter Google Plus LJ Новости на email
  Реклама  Счетчики