Статьи о детях для родителей Справочные материалы и консультации Полезные адреса для родителей Новости Фильмы, мультики, стихи, песенки для детей и родителей Картинки для деток и родителей Гороскопы для детей и взрослых

 • Наш форум закрыт. Однако вы по-прежнему можете ознакомиться с его архивом:

  Пособие на ребенка до 3 лет (вопрос)

  Консультация юриста

  Здравствуйте! Нужна Ваша помощь.
  При оформлении пособия на ребёнка до 3 лет необходима справка о доходах за последние 6 месяцев,но у меня нет идентификационного номера(по религиозным убеждениям)-стоит отметка в паспорте о наличии права осуществлять какие-либо платежи без идентификационного номера.Налоговая инспекция отказала мне в выдаче справки по причине отсутствия инн и соответственно информации обо мне у них,"в компьютере".
  Я нашёл,что "Законом Украины от 16.07.99 г. №1003-XIV "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей" внесены изменения относительно обязательности получения идентификационного номера.

  Так, для лиц, которые из-за своих религиозных или других убеждений отказываются от принятия идентификационного номера и официально сообщают об этом соответствующим государственным органам,хранятся ранее установленные формы учета плательщиков налога и других обязательных платежей."
  Может ли это явиться основанием для обращения в суд или есть другие способы решения этого вопроса?

  Здравствуйте! Нужна Ваша помощь.
  При оформлении пособия на ребёнка до 3 лет необходима справка о доходах за последние 6 месяцев,но у меня нет идентификационного номера(по религиозным убеждениям)-стоит отметка в паспорте о наличии права осуществлять какие-либо платежи без идентификационного номера.Налоговая инспекция отказала мне в выдаче справки по причине отсутствия инн и соответственно информации обо мне у них,"в компьютере"....

  Возможно я не совсем поняла ваш вопрос. Справка о доходах за последние 6 месяцев выдается работодателем.

  В любом случае, ваша нотка закона вот: 1.3. Громадяни України, які відмовились від прийняття ідентифікаційного номера, обліковуються як платники податків та інших обов'язкових платежів за серією та номером паспорта. .

  Вот сам порядок:

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Державної податкової
  адміністрації України,
  Міністерства внутрішніх
  справ України
  19.10.2004 N 602/1226

  Зареєстровано в Міністерстві
  юстиції України
  20 жовтня 2004 р.
  за N 1345/9944
  ( Дoкумeнт підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР )

  ПОРЯДОК
  унесення відмітки до паспорта громадянина України
  щодо ідентифікаційного номера фізичної
  особи - платника податків та інших
  обов'язкових платежів


  1. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок, розроблений згідно із Законом України "Про
  Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
  обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) (зі змінами) та Постановою
  Верховної Ради України від 26.06.92 N 2503-XII ( 2503-12 ) "Про
  затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво
  про народження", визначає процедуру внесення відмітки про
  наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного
  номера до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або
  інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного
  номера та офіційно повідомила про це орган державної податкової
  служби.

  1.2. Відмітка вноситься до паспорта громадянина України.

  1.3. Громадяни України, які відмовились від прийняття
  ідентифікаційного номера, обліковуються як платники податків та
  інших обов'язкових платежів за серією та номером паспорта.

  1.4. Особа, яка через свої релігійні або інші переконання
  відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера, у разі
  відсутності в неї ідентифікаційного номера повідомляє у формі
  заяви орган державної податкової служби за своїм місцем
  реєстрації. Форму заяви наведено в додатку 1 до Порядку.

  1.5. Особа, яка через свої релігійні або інші переконання
  відмовляється від ідентифікаційного номера, у разі наявності в неї
  ідентифікаційного номера повідомляє у формі заяви орган державної
  податкової служби за своїм місцем реєстрації. Форму заяви наведено
  в додатку 2 до Порядку.

  2. Перелік документів, що подає фізична особа,
  яка відмовляється від ідентифікаційного номера,
  до органу державної податкової служби

  2.1. У залежності від свого статусу фізична особа надає
  відповідний комплект документів.

  2.2. Особа пред'являє: свідоцтво про народження, паспорт
  громадянина України, свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво
  про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за
  наявності), копію документа про присвоєння ідентифікаційного
  номера (1) (за наявності).

  _______________
  (1) До березня 2002 року - Довідка про присвоєння
  ідентифікаційного номера, з березня 2002 року - Картка фізичної
  особи - платника податків.

  2.3. Особа, яка обміняла паспорт громадянина України, у якому
  було проставлено відмітку, пред'являє: свідоцтво про народження,
  новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб (за
  наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності),
  свідоцтво про зміну імені (за наявності).

  3. Дії посадових осіб органу державної
  податкової служби

  3.1. Посадова особа органу державної податкової служби
  отримує заповнену заяву з додатком.

  3.2. У разі відсутності розбіжностей між даними заяви та
  пред'явленими документами приймає заяву, про що робить відповідний
  запис на заяві та формує особову справу.

  3.3. Після прийняття заяви орган державної податкової служби
  за місцем реєстрації особи проводить перевірку наявності
  інформації про особу в Державному реєстрі фізичних осіб -
  платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО)
  щодо достовірності поданих даних.

  3.4. У термін до 30 календарних днів з дня прийняття заяви
  орган державної податкової служби надає заявнику довідку, форму
  якої наведено в додатку 3 до Порядку, або відмовляє в наданні
  такої довідки із зазначенням причин відмови. Термін дії довідки -
  30 календарних днів.

  4. Перелік документів, що подає фізична особа,
  яка відмовляється від ідентифікаційного номера,
  до органу внутрішніх справ

  Фізична особа, яка відмовляється від ідентифікаційного
  номера, подає до органу внутрішніх справ за своїм місцем
  реєстрації довідку за формою N В3 та паспорт громадянина України.

  5. Дії посадових осіб органу внутрішніх справ

  5.1. Посадова особа органу внутрішніх справ при зверненні
  громадянина за місцем його реєстрації щодо внесення відмітки до
  його паспорта розглядає довідку за ф. N В3 щодо повноти і
  правильності її заповнення та відповідності пред'явленому
  паспорту.

  5.2. У разі відсутності невідповідностей посадова особа
  вносить на 7-9 сторінку паспорта відмітку, зміст та форму якої
  наведено в додатку 4.

  5.3. У разі невідповідності довідки за ф. N В3 пред'явленому
  паспорту посадова особа повертає паспорт та довідку за ф. N В3
  громадянину.

  5.4. Якщо фізична особа бажає змінити паспорт, до якого
  раніше було внесено відмітку про право здійснювати будь-які
  платежі без ідентифікаційного номера, вона звертається до
  територіального підрозділу органу внутрішніх справ за встановленою
  процедурою щодо заміни паспорта. Посадова особа органу внутрішніх
  справ при заміні старого паспорта особи на новий переносить до
  нього відмітку, яку було проставлено згідно з цим Порядком або
  рішенням суду.
  { Розділ 5 доповнено пунктом 5.4 згідно з Наказом Державної
  податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }

  5.5. До 10 числа кожного місяця посадова особа органу
  внутрішніх справ надсилає до органу державної податкової служби за
  своїм місцезнаходженням повідомлення органу внутрішніх справ про
  заміну паспортів і перенесення відміток та передачу відривних
  корінців до довідок за формою N В3 тих осіб, до паспортів яких
  було внесено відмітку вперше. Форму повідомлення наведено в
  додатку 5. У зазначеному повідомленні вказується перелік осіб,
  яким було замінено паспорт на новий з перенесенням відмітки (графи
  1-5), та перелік осіб, до паспортів яких за попередній місяць було
  унесено відмітку (графи 1, 6-9). Відривні корінці до довідок за
  формою N В3, надані особами, до паспортів яких було внесено
  відповідні відмітки вперше, надсилаються разом з повідомленням.
  { Розділ 5 доповнено пунктом 5.5 згідно з Наказом Державної
  податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }

  6. Дії посадових осіб органу державної податкової служби
  після надходження повідомлення від органу внутрішніх
  справ щодо унесення відмітки до паспорта громадянина

  6.1. Після надходження відривного корінця до форми N В3 від
  органу внутрішніх справ щодо внесення відмітки до паспорта
  громадянина посадова особа органу державної податкової служби
  протягом двох тижнів учиняє відповідні дії щодо внесення змін до
  Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
  обов'язкових платежів.
  { Порядок доповнено розділом 6 згідно з Наказом Державної
  податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }

  7. Повторне присвоєння ідентифікаційного номера

  7.1. Особа, яка через свої релігійні або інші переконання
  офіційно відмовилась від ідентифікаційного номера, а через деякий
  час змінила свої переконання і бажає отримати ідентифікаційний
  номер, подає до органу державної податкової служби за своїм місцем
  реєстрації паспорт громадянина України, в якому наявна відмітка,
  та заяву в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати
  попередньо внесену відмітку з метою повторного отримання
  ідентифікаційного номера. Посадова особа органу державної
  податкової служби анулює попередньо внесену відмітку шляхом
  унесення на 7-9 сторінки паспорта штампа, форму та зміст якого
  наведено в додатку 6.

  7.2. За відсутності штампа можливе внесення запису "Запис
  анульовано", засвідченого підписом посадової особи і печаткою
  органу державної податкової служби.

  7.3. Після скасування (анулювання) відмітки в паспорті
  фізична особа проходить встановлену процедуру реєстрації у
  Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
  обов'язкових платежів, про що їй видається картка фізичної особи -
  платника податків.
  { Порядок доповнено розділом 7 згідно з Наказом Державної
  податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }


  Заступник директора
  Департаменту автоматизації
  процесів оподаткування
  Державної податкової
  адміністрації України Н.Г.Калєніченко

  Перший заступник директора
  Державного департаменту
  у справах громадянства,
  імміграції та реєстрації
  фізичних осіб Міністерства
  внутрішніх справ України С.І.Радутний
  Текст отримано з офіційного джерела - http://zakon.rada.gov.ua

  Додаток 1
  до Порядку унесення
  відмітки до паспорта
  громадянина України
  щодо ідентифікаційного
  номера фізичної особи -
  платника податків та інших
  обов'язкових платежів

  ф. N В1

  __________________________________________
  (назва органу державної податкової служби)
  Джepeло - http://zakon.rada.gov.ua

  ЗАЯВА

  Я, _____________________________________________________________,
  (прізвище, ім'я та по батькові особи)

  відмовляюся від прийняття ідентифікаційного номера та прошу
  обліковувати мене як платника податків з використанням серії та
  номера паспорта.

  Прошу надати довідку встановленого зразка за ф. N В3 для
  пред'явлення відповідним органам внутрішніх справ.

  До заяви додаю інформацію про свої персональні дані та ксерокопію
  паспорта.

  Не є засновником юридичних осіб.

  Дата Підпис

  Заяву отримав
  __________________________________________________________________
  (П.І.Б. посадової особи органу ДПС, посада)

  Дата Підпис

  Надіслано довідку N ____________ дата

  Надіслано відмову листом від ________ N


  { Заява із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
  податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }


  Заступник директора
  Департаменту автоматизації
  процесів оподаткування
  Державної податкової
  адміністрації України Н.Г.Калєніченко

  Перший заступник директора
  Державного департаменту
  у справах громадянства,
  імміграції та реєстрації
  фізичних осіб Міністерства
  внутрішніх справ України С.І.Радутний

  zakon.rada.gov.ua

  ссылка на полный вариант, с дополнениями: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1345-04
  И "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=320%2F94-%E2%F0

  Доброго времени суток!!!
  Мой вопрос заключаетса в следующем!!!
  Слышал что при рождении второго ребенка, при условии что первому меньше двух лет, пособие удваиваетса!!! Тоесть сумма выплат будет не 25 000 грн, а 50 000 грн!!!
  Правда ли это? Какие документы в таком случае нужно подавать и на кокой закон ссылатса!!!
  Зарание спасибо!!!

  Вы,действительно,не совсем правильно поняли мой вопрос.Я давно уже отказался от ИНН.Отметка в паспорте у меня стоит - я писал об этом.И при официальном приёме на работу никаких проблем не возникало.А вот здесь возникла такая проблема.
  Получение пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
  Если вы безработная, Вам необходимо собрать следующие документы:
  8. справку о Вашем совокупном доходе за 6 месяцев. Выдается районной налоговой инспекцией. http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=lawyer-consult&advice=posobie-na-rebenka

  Я как раз и есть такой безработный,которому налоговая не даёт справку о доходах.По их словам,когда человек отказывается от ИНН,то они сразу его предупреждают о том,что никакие справки на субсидию или на пособие ему предоставляться не будут.Вот я и спрашиваю,насколько правомерны их действия?Почему я не могу получить эту справку?
  Буду благодарен,если ответите.


  rss Facebook ВКонтакте Twitter Google Plus LJ Новости на email
  Реклама  Счетчики