Статьи о детях для родителей Справочные материалы и консультации Полезные адреса для родителей Новости Фильмы, мультики, стихи, песенки для детей и родителей Картинки для деток и родителей Гороскопы для детей и взрослых

 • Наш форум закрыт. Однако вы по-прежнему можете ознакомиться с его архивом:

  Выплаты при рождении.

  Консультация юриста

  Здравствуйте! Я отец ребенка, я украинец, прописан в Украине. Моя жена молдаванка. Так получилось, что мы не успели до родов переехать в Украину, ребенок родился в Молдавии. Получили свидетельство о рождении молдавское. Сейчас ребенку 3 месяца, хотим переехать на постоянное место жительства. Какие необходимы документы и куда обратиться, чтоб получить выплаты при рождении.

  Здравствуйте! Я отец ребенка, я украинец, прописан в Украине. Моя жена молдаванка. Так получилось, что мы не успели до родов переехать в Украину, ребенок родился в Молдавии. Получили свидетельство о рождении молдавское. Сейчас ребенку 3 месяца, хотим переехать на постоянное место жительства. Какие необходимы документы и куда обратиться, чтоб получить выплаты при рождении. Если вы будете продолжать жить в Молдавии, оформляйте все выплаты в Молдавии. Если собираетесь переезжать в Украину - выплаты оформляйте на себя, это тоже возможно.

  Хотим переехать в Украину, вот только незнаем с чего начать. Никто толком сказать не может. Куда в первую очередь обращаться и с какими документами для оформления этих выплат, я говорю о 12 тыс грн за первого ребенка. Скажите, а свидетельство молдавское поменяют на украинское? Мы запутались! Нам говорят везде по-разному, что делать. Пожалуйста, помогите. Ведь ребенок украинец, папа тоже.
  Нам сказали обратиться в украинское консульство в Молдавии, там должны нам выдать справку на ребенка, что он украинец. Это так?

  ПОРЯДОК призначення і виплати державної
  допомоги сім'ям з дітьми

  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&zahyst=4/UMfPEGznhhLJs.Zi6reS40Hdlz2sFggkRbI1c

  Допомога при народженні дитини

  10. Допомога при народженні дитини надається одному з батьків
  дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою
  створення належних умов для її повноцінного утримання та
  виховання.

  11. Для призначення допомоги при народженні дитини органу
  праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення
  паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі
  документи:

  1) заява одного з батьків (опікуна), що складається за
  формою, затвердженою Мінпраці;
  2) копія свідоцтва про народження дитини;

  3) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
  про народження дитини для виплати допомоги у зв'язку з народженням
  дитини, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або
  довідка для призначення допомоги при народженні дитини, видана
  виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст
  обласного значення) рад. Жінки, які постійно проживають
  (зареєстровані) на території України і народили дитину під час
  тимчасового перебування за межами України, подають видані
  компетентними органами країни перебування і легалізовані в
  установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини,
  якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні
  другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад
  сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка
  враховується при визначенні розміру допомоги.

  Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується
  на підставі копії свідоцтва про народження дитини або витягу з
  Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження
  дитини, копії свідоцтва про смерть, витягу з Державного реєстру
  актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати
  допомоги у зв'язку з народженням дитини, виданого відділом
  реєстрації актів цивільного стану, чи довідки для призначення
  допомоги при народженні дитини, виданої виконавчим органом
  сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад.
  В окремих випадках органи праці та соціального захисту
  населення за погодженням з Мінпраці можуть призначати допомогу на
  підставі дубліката витягу з Державного реєстру актів цивільного
  стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у
  зв'язку з народженням дитини, виданого відділом реєстрації актів
  цивільного стану, або дубліката довідки для призначення допомоги
  при народженні дитини, виданої виконавчим органом сільської,
  селищної, міської (крім міст обласного значення) рад.

  12. Допомога при народженні дитини призначається за умови, що
  звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через
  12 календарних місяців після народження дитини.
  У разі народження мертвої дитини допомога при народженні
  дитини не призначається.
  13. Допомога при народженні дитини надається у розмірі,
  встановленому на дату народження дитини.

  Допомога при народженні дитини, яка народилася після
  31 грудня 2007 р., надається у розмірі 12240 гривень - на першу
  дитину, 25000 гривень - на другу дитину, 50000 гривень - на третю
  і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при
  народженні першої дитини в сумі 4800 гривень, другої дитини -
  4840 гривень, третьої та наступної дитини - 5000 гривень, решта
  суми на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців
  (620 гривень щомісяця), на другу дитину - 24 місяців (840 гривень
  щомісяця), на третю і наступну дитину - 36 місяців (1250 гривень
  щомісяця) рівними частинами.

  Розмір та строк виплати допомоги, яка призначається одному з
  батьків дитини, визначається з урахуванням кількості
  живонароджених та усиновлених дітей (враховуючи померлих), які до
  народження дитини перебували на утриманні особи, якій
  призначається допомога, її чоловіка (дружини), крім дітей, від
  виховання яких зазначена особа (її чоловік, дружина) відмовилась,
  а також дітей, які передані на виховання іншій особі, та
  повнолітньої дочки (повнолітнього сина) чоловіка, які не були
  усиновлені дружиною. У разі народження двійні або більшої
  кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною.

  Допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну
  взяту під опіку дитину у розмірі, установленому при народженні
  першої дитини. { Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови КМ
  N 59 ( 59-2009-п ) від 04.02.2009 }

  У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне
  державне утримання допомога призначається і виплачується в
  розмірі, встановленому для першої дитини, шляхом перерахування
  коштів на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини
  в порядку, затвердженому Мінпраці, Мінфіном, МОЗ, МОН і
  Мінсім'ямолодьспортом.

  Виплата допомоги припиняється у разі:

  позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

  відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

  нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем
  допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання
  дитини;

  відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення
  батьківських прав;

  тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

  припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

  перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за
  рішенням суду;

  усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої
  батьківського піклування;
  смерті дитини;

  смерті отримувача допомоги;
  виникнення інших обставин.

  Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем,
  в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який
  призначив допомогу.

  У випадках, передбачених абзацами дев'ятим - тринадцятим
  цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій
  органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора
  органу праці та соціального захисту населення.

  Виплата допомоги поновлюється у випадках, передбачених
  абзацами восьмим - чотирнадцятим, сімнадцятим і вісімнадцятим
  цього пункту, у разі, коли особа, що фактично здійснює догляд за
  дитиною (один з батьків дитини, опікун), звернулася протягом шести
  місяців після припинення виплати допомоги до органу, що призначив
  допомогу, з письмовою заявою.

  У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне
  державне утримання виплата раніше призначеної допомоги
  поновлюється органами праці та соціального захисту населення
  шляхом перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого
  банку рахунок дитини.

  Контроль за цільовим використанням допомоги і створенням
  належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей
  здійснюється головними державними соціальними інспекторами і
  державними соціальними інспекторами органів праці та соціального
  захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах сім'ї
  та молоді, службами у справах дітей і органами опіки та піклування
  шляхом проведення моніторингу виплат і використання допомоги,
  вибіркового обстеження окремих сімей.

  У разі встановлення факту нецільового використання коштів
  зазначені органи подають керівнику органу, що призначив допомогу,
  пропозиції щодо припинення її виплати.

  Державні органи реєстрації актів цивільного стану протягом
  10 днів після реєстрації смерті дитини подають органам праці та
  соціального захисту населення відповідні відомості за формою,
  встановленою законодавством.

  У разі невідвідування матір'ю (батьком, опікуном) дільничного
  лікаря-педіатра (сімейного лікаря), під наглядом якого перебуває
  дитина віком до одного року, адміністрація
  лікувально-профілактичного закладу повідомляє про це орган праці
  та соціального захисту населення за місцем проживання дитини.


  14. Допомога при народженні дитини, не одержана через смерть
  одного з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується
  матері (батьку, опікуну) за умови звернення за нею не пізніше ніж
  через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.

  15. Одному з батьків дитини (опікуну) допомога при народженні
  дитини призначається і виплачується органами праці та соціального
  захисту населення за місцем їх реєстрації. Допомога може бути
  призначена за місцем фактичного проживання за умови подання
  довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та
  соціального захисту населення за місцем реєстрації.

  Ва нужно иметь " легалізовані в
  установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини".


  rss Facebook ВКонтакте Twitter Google Plus LJ Новости на email
  Реклама  Счетчики