Статьи о детях для родителей Справочные материалы и консультации Полезные адреса для родителей Новости Фильмы, мультики, стихи, песенки для детей и родителей Картинки для деток и родителей Гороскопы для детей и взрослых

 • Наш форум закрыт. Однако вы по-прежнему можете ознакомиться с его архивом:

  Помощь матерям в декретном отпуске

  Консультация юриста

  Полагаеться ли мне соцпомощь...? Я нахожусь в декрете по уходу за несовершенолетним ребёнком ПОСЛЕ трёх лет. С мужем разведены, присудили алименты, но я их пока ещё не видела. Заранее огромное спасибо!!!

  Полагаеться ли мне соцпомощь...? Я нахожусь в декрете по уходу за несовершенолетним ребёнком ПОСЛЕ трёх лет. С мужем разведены, присудили алименты, но я их пока ещё не видела. Заранее огромное спасибо!!! Т.к. я не знаю степень инвалидности ребенка и много других мелочей, я вам дам цитату из закона, а если где-то не разберетесь - обсудим, но уже конкретнее.

  “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”  Стаття 3. НАДБАВКА НА ДОГЛЯД ЗА ІНВАЛІДАМИ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ

  3.1 До державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства I групи призначається надбавка на догляд за ними. Інвалідам з дитинства I групи надбавка на догляд встановлюється на підставі документів, поданих для призначення державної соціальної допомоги відповідно до пункту 2.4 цього Порядку.

  3.2 До державної соціальної допомоги дітям-інвалідам віком до 16 років може призначатися надбавка на догляд за ними.

  Одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається на підставі поданих документів відповідно до пункту 2.4 цього Порядку незалежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід.

  Одинокою матір'ю вважається жінка (яка не перебуває у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини-інваліда відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено у встановленому порядку за вказівкою матері.

  Одиноким батьком вважається чоловік (який не перебуває у шлюбі), який самостійно виховує усиновлену дитину-інваліда, або дитину-інваліда, у якої немає матері (мати відмовилась від дитини у пологовому будинку).

  Якщо одинока мати (одинокий батько) одружилась, право на надбавку за умови, що діють для одинокої матері (одинокого батька) втрачається. У разі розірвання цього шлюбу, право на надбавку на догляд за дитиною-інвалідом як одинокій матері (одинокому батьку) по відношенню до дітей, народжених до шлюбу, поновлюється (якщо діти не були усиновлені під час шлюбу).

  3.3 Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років призначається одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, в тому числі інваліду III групи, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику з числа інвалідів I або II групи, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

  3.4 Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років особам, зазначеним в пункті 3.3 цього розділу, призначається за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї, в якій виховується дитина інвалід (крім сімей опікунів і піклувальників), за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням цієї надбавки, не перевищує прожиткового мінімуму на сім'ю. З додержанням таких вимог призначається надбавка на догляд жінці, яка має дитину-інваліда від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, а також жінці, яка припинила спільне життя з особою, від якої вона має дитину-інваліда, або яка раніше перебувала у шлюбі і має дитину-інваліда, яка народилась до розірвання шлюбу. Прожитковий мінімум на сім'ю визначається відповідно до законодавства України. У разі призначення державної соціальної допомоги та надбавки на догляд за дитиною-інвалідом опікуну чи піклувальнику, прожитковий мінімум визначається тільки на дитину-інваліда.

  3.5 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років обчислюється згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату та Держкомспорту від 15.11.2001 N 486/202/524/455/3370 та зареєстрованою в Мін'юсті України 07.02.2002 за N 112/6400.

  При обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї до її складу включаються:

  1) чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні, віком до 18 років;

  2) студенти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів віком до 18 років, у тому числі ті, які одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом з батьками чи перебувають на навчанні в інших містах);

  3) особи, шлюб яких не зареєстрований, якщо вони разом проживають, ведуть спільне господарство, а також разом виховують дітей;

  4) усиновлені діти, які проживають з усиновителями, на рівні з рідними дітьми.

  При обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї до її складу не включаються:

  1) батьки, дідусі, бабусі, брати і сестри подружжя;

  2) батьки, позбавлені батьківських прав;

  3) діти, яким виповнилося 18 років;

  4) діти, які перебувають на повному державному утриманні;

  5) один із подружжя, з яким розірвано шлюб, або якщо шлюб не розірвано, але винесено рішення суду про стягнення з батька (матері) аліментів;

  6) мати (батько, усиновитель), яка (який) не працювала (не працював), не навчалася (не навчався), не зареєстрована (не зареєстрований) у державній службі зайнятості як безробітна (безробітний) протягом повного періоду, за який обчислюється середньомісячний дохід (шість календарних місяців) до місяця звернення за винятком: непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя), яка (який) доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку; непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя), яка (який) доглядає дитину-інваліда віком до 16 років; непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя), яка (який) доглядає дитину віком до 14 років, у разі, коли за висновком дитячого лікувально-профілактичного закладу такий догляд необхідний; непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя), яка (який) доглядає інваліда I групи;

  7) опікуни та піклувальники та їх сім'ї.

  Якщо у складі сім'ї протягом періоду, за який обчислюється середньомісячний сукупний доход, відбулися зміни у зв'язку з розірванням шлюбу, або коли шлюб між подружжям не розірвано, але в цей період винесено рішення суду про стягнення з батька (матері) аліментів, із середньомісячного сукупного доходу сім'ї, обчисленого за шість останніх місяців, виключається дохід особи, яка вибула з кола членів сім'ї, і включається середньомісячний розмір її аліментів.

  Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, проводить вдома більше ніж місяць на утриманні батьків, при визначені середньомісячного сукупного доходу сім'ї ця дитина включається до складу сім'ї і право на призначення надбавки переглядається на період перебування дитини вдома.

  У разі встановлення опіки, піклування право на призначення надбавки на догляд визначається на підставі середньомісячної суми одержуваних на дитину-інваліда, яка перебуває під опікою чи піклуванням, пенсій, допомоги, аліментів, стипендії тощо за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням цієї надбавки.

  3.6 Під час перебування інваліда з дитинства I групи та дитини-інваліда на повному державному утриманні надбавка на догляд не призначається, а призначена надбавка не виплачується.

  3.7 Розміри надбавки на догляд:

  за інвалідом з дитинства I групи - 50 відсотків прожиткового мінімуму;

  за дитиною-інвалідом віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму;

  за дитиною-інвалідом віком від 6 до 16 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму.

  Розмір надбавки на догляд встановлюється відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  3.8 Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням.

  3.9 Для призначення надбавки на догляд одинока мати (одинокий батько) додатково до документів, вказаних у пункті 2.4 цього Порядку, подає:

  заяву про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом за формою, згідно з додатком 1;

  оригінал довідки органу реєстрації актів громадського стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини, якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в органах праці та соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати;

  довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів за формою, згідно з додатком 2;

  рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

  довідка з місця навчання дитини.

  3.10 Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом особи, вказані у пункті 3.3 цього розділу, додатково до документів, перелічених у пункті 2.4 цього Порядку, подають:

  заяву про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;

  довідку про склад сім'ї (крім сім'ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім'ї;

  довідки про доходи кожного члена сім'ї за попередні 6 місяців;

  довідки про одержувані на дитину-інваліда, що перебуває під опікою чи піклуванням, пенсії, допомогу, аліменти;

  копію трудової книжки та довідки органів державної податкової служби про те, що заявник не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї фізичної особи, а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки органів державної податкової служби;

  довідку про спільне проживання дитини-інваліда з одним з батьків, усиновителів, видану за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

  довідки про наявність та розміри земельних ділянок, які виділено для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі;

  довідка з місця навчання дитини.

  Опікунам, піклувальникам надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається з дня звернення при наявності рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом.

  3.11 Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, призначається на 6 місяців, але не більше ніж на строк інвалідності, зазначений у медичному висновку, та не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 16-річного віку включно. Для призначення надбавки на наступні 6 місяців одержувачам необхідно подати всі документи, зазначені у пункті 3.10 цього Порядку.

  Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом одиноким матерям (одиноким батькам), які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, призначається на строк інвалідності, зазначений у медичному висновку, але не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 16-річного віку включно.

  3.12 У разі встановлення дитині-інваліду, яка досягла 16-річного віку, інвалідності I групи, надбавка на догляд встановлюється з дня визначення інвалідності органом медикосоціальної експертизи з урахуванням суми виплаченої надбавки на догляд за дитиною-інвалідом, якщо остання була призначена.

  3.13 Перерахунок розміру надбавки на догляд за дитиною-інвалідом, якій виповнилося 6 років, органи праці та соціального захисту населення здійснюють без подання одержувачем заяви, але з оформленням рішення про перерахунок в установленому порядку. В новому розмірі надбавка на догляд встановлюється з дня, коли дитині виповнилося 6 років.

  3.14 Виплата надбавки на догляд зупиняється у випадку пропуску інвалідом з дитинства I групи строку переогляду органом медикосоціальної експертизи або дитиною-інвалідом - лікарсько-консультативною комісією дитячого лікувально-профілактичного закладу.

  Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, виплата надбавки поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за один місяць, при умові, що за цей період його визнано інвалідом або дитиною-інвалідом і при наявності права на отримання надбавки. У разі припинення виплати надбавки на догляд унаслідок нез'явлення на переогляд без поважних причин, при наступному визнанні інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом, виплата цієї надбавки поновлюється з дня встановлення інвалідності або визнання дитиною-інвалідом і при наявності права на отримання надбавки. У випадках, наведених у цьому пункті, виплата надбавки на догляд поновлюється із додержанням умов, визначених у пунктах 3.1 - 3.4 цього розділу.

  3.15 У разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів та одиноких батьків), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за тим, в якому відбулося працевлаштування.

  3.16 У разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати надбавки на догляд за дитиною-інвалідом (зміни у складі сім'ї, збільшення сукупного доходу сім'ї, влаштування на повне державне утримання тощо), одержувачі зобов'язані повідомити про це органи праці та соціального захисту населення. Зняття надбавки на догляд у таких випадках проводиться з місяця, наступного за тим, в якому виникли ці обставини.
  www.kmu.gov.ua


  rss Facebook ВКонтакте Twitter Google Plus LJ Новости на email
  Реклама  Счетчики