Назад на главную страницу сайта или к разделу Бесплатная консультация семейного юриста
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                    від 16 січня 2007 р. N 32
                               Київ
 
               Питання виплати застрахованим особам
           допомоги при народженні дитини та по догляду
           за дитиною до досягнення нею трирічного віку
 
 
     Відповідно до  статті 56 Закону України "Про Державний бюджет
України на   2007   рік"      Кабінет    Міністрів
п о с т а н о в л я є:
 
     1. Установити,  що в 2007 році допомога при народженні дитини
та по  догляду  за  дитиною  до  досягнення  нею  трирічного  віку
застрахованим  особам  за  рахунок  коштів  субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на виплату  допомоги  сім'ям  з  дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
тимчасової державної допомоги дітям (далі - субвенція):
 
     з 1 січня  -  призначається  органами  праці  та  соціального
захисту населення за місцем проживання застрахованих осіб;
 
     у I  кварталі  -  виплачується  страхувальниками  та робочими
органами  виконавчої  дирекції  Фонду  соціального  страхування  з
тимчасової  втрати  працездатності  та  його  відділеннями (далі -
робочі органи Фонду) застрахованим особам,  яким вона призначена і
виплачувалася   в   2006  році.  Кошти  субвенції  перераховуються
органами  праці  та  соціального  захисту  населення  на   рахунки
страхувальників  і  робочих  органів  Фонду.  У  разі  неотримання
застрахованою    особою    коштів    їх    залишок    повертається
страхувальником  або робочим органом Фонду на рахунок відповідного
органу праці та соціального захисту населення;
 
     у II-IV  кварталах   -   виплачується   органами   праці   та
соціального  захисту  населення за місцем проживання застрахованих
осіб.
 
     2. Рекомендувати страхувальникам  та  робочим  органам  Фонду
подати  органам  праці  та соціального захисту населення за місцем
реєстрації страхувальника або робочого органу Фонду:
 
     до 15 січня 2007  р.  списки  застрахованих  осіб  за  видами
виплат із зазначенням загальної кількості отримувачів допомоги при
народженні дитини та по  догляду  за  дитиною  до  досягнення  нею
трирічного  віку  та  заявку  на  суму  коштів,  необхідних для її
виплати,  за  встановленою  Міністерством  праці   та   соціальної
політики формою;
 
     до 20  квітня  2007  р.  інформацію  про використання коштів,
передбачених для виплати застрахованим особам зазначеної  допомоги
за встановленою Міністерством праці та соціальної політики формою;
 
     до 10  березня  2007  р.  для  продовження виплати з 1 квітня
2007 р.  органами праці та соціального захисту населення  допомоги
при  народженні  дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку документи  згідно  із  затвердженим  Міністерством
праці та соціальної політики переліком.
 
 
     Прем'єр-міністр України                           В. ЯНУКОВИЧ
Верховная Рада Украины